pirmas puslapis
LKMA istorija
valdyba
nariai
ALKA
naujienos
pasiekti mus
archyvai
muziejus
biblioteka
stipendijos
lkma naujienos                                                                            english
2020 gegužė: paskirstytos stipendijos
2019 spalis: archyve dirbo archyvarės
2019 rugsėjis: įvyko LKMA narių suvažiavimas
2019 liepa: paskirtos stipendijos
2018 gruodį: savanoriai ALKOS muziejuje
2018 rugsėjį: įvyko LKMA narių suvažiavimas
2018 August: Stipendija paskirta istorijos/politinių mokslų studentui
2018 vasara: Savanoriai dirba bibliotekoje
2017 spalis: įvyko LKMA narių suvažiavimas
2017 spalis: Archyvarės dirbo ALKOJE
2017 rugpjūtis: Suteikta stipendija
2017 vasaris: Pagerbta JAV LKMA narė Skrupskelytė
2016 rugpjūtis: Savanoriai ALKOJE
2016 liepa: Paskirstytos stipendijos
2016 sausis: New Yorko konsulato archyvas persiunčiamas į Vilnių   
2015 spalis: baigtas tvarkyti balfo arhcyvas   
2015 rugpjūtis: įvyko narių suvažiavimas   
2015 liepa: paskirstytos dr. Kriaučiūno stipendijos   
2014 liepa: paskirstytos dr. Kriaučiūno stipendijos   
2014 birželis: balfo fondą tvarkė archyvarės iš lietuvos
2014 gegužė: jav lkma suvažiavimas
2013 rugpjūtis: Paskirstytos Dr. Kriaučiūno fondo stipendijos
2013 rugsėjis: archyvaras sutvarkė Marijošiaus archyvą
2013 gegužė: balio archyvas persiųstas į vilnių
2013 balandis: vliko archyvas keliaus į lietuvos valstybinį archyvą
2012 gruodis: bibliotekos komanda
2012 lapkritis: įvyko lkma suvažiavimas
2012 spalis: etnologė dirba ALKOJE
2012 birželis: išskirstytos stipendijos
2012 gegužė: ALKOJE lankėsi
dr. darius kučinskas iš kauno technologijos universiteto
2011 lapkritis: įvyko lkma suvažiavimas
2011 spalis: aberdeen u-to istorijos doktorantas mindaugas šapoka dirbo ALKOJE
2011 spalis: ALKOS archyvus tyrinėjo klaipėdos u-to profesorė danutė petrauskaitė
2011 liepa: dailininkė danguolė stončiūtė-kuolienė su vyru almiu padeda tausoti meninį palikimą
2011 birželis: paskirstytos dr. kriaučiūno fondo stipendijos
    
2010 lapkritis: alkoje lankėsi amerikiečiai
2010 spalis: dr. mikelaitis tyrinėjo kun. ylos archyvą          
2010 rugsėjis: istorikas ir kolekcionierius ALKOJE
2010 liepa-rugpjūtis: mokslininkės dirba alkoje
2010 gegužė: lkma suvažiavimas