pirmas puslapis
LKMA istorija
valdyba
nariai
ALKA
naujienos
pasiekti mus
archyvai
muziejus
biblioteka
stipendijos
kaip pasiekti LKMA arba ALKA                                                            english
telefonu: (860) 928-5197
e-paštu: mgirnius@lkma.org
paštu: ALKA, 37 Mary Crest Drive, P.O. Box 608, Putnam, CT 06260

jei norite palikti archyvinės medžiagos arba knygų, prašau pirma paskambinti arba parašyti e-paštu pranešant, kas ta medžiaga arba kas tos knygos yra. mes negalime priimti medžiagos ar knygų kurios neatitinka mūsų užduoties.

prašau mus kontaktuoti, jei norite aplankyti ALKA.