pirmas puslapis
LKMA istorija
valdyba
nariai
ALKA
naujienos
pasiekti mus
archyvai
muziejus
biblioteka
stipendijos
LKMA stipendijos                    :                                                                     english

LKMA tvarko dr. juozo kriaučiūno stipendijų fondą. kasmet LKMA iš kriaučiūno fondo paskiria maždaug $10,000 stipendijom.

stipendijos teikiamos lietuvių kilmės katalikams, bakalauro laipsnį turintiems, studentams ar studentėms, siekiantiems įsigyti magistro ar daktaro laipsnį.

studentas turi būti bent kiek veiklus visuomeninėje veikloje. siekiamas mokslo laipsnis gali būti bet kurioje mokslo srityje, įskaitant ir religinę.

studentas, norintis gauti stipendiją, gali kreiptis tiesioginiai į akademiją ar būti kitų pasiūlytas. abiem atvejais reikalinga rekomendacija. taipogi turi būti išpildyta anketa ir atsiųsta iki balandžio 30.


stipendijos kandidatas gali studijuoti Lietuvos ar kitų kraštų aukštosiose mokyklose.