pirmas puslapis
LKMA istorija
valdyba
nariai
ALKA
naujienos
pasiekti mus
archyvai
muziejus
biblioteka
stipendijos
amerikos lietuvių kultūros archyvo (ALKA) tikslas: - tausoti lietuvių išeivijos kultūrinį paveldą prižiūrint archyvus, muziejų ir biblioteką
- padėti mokslininkams tyrinėti išeivijos veiklą

ALKĄ tvarko LKMA išrinkta vadovybė. šiuo metu ALKAi vadovauja LKMA valdyba. archyvai įtalpinti putnam, connecticut, netoli nekalto prasidėjimo seselių vienuolyno.
trumpa istorija:
1922: kun. juras pradeda rinkti lietuviškas knygas, periodinius lietuvių spaudos leidinius, tautodailės dirbinius ir lietuvių dailininkų dailės darbus
1935: archyvai perkeliami į "darbininko" patalpas bostone, kur gimsta vardas "ALKA"
1963: ALKA perkeliama į putnamą
1972: atsakomybė už ALKĄ perduota LKMA


jei norite paremti ALKĄ,
prašom aukos čekį išrašyti "ALKA" ir siųsti:
ALKA, 37 Mary Crest Drive, P.O. Box 608, Putnam, CT 06260
english

prelatas juras, ALKA įkūrėjas