pirmas puslapis
LKMA istorija
valdyba
nariai
ALKA
naujienos
pasiekti mus
archyvai
muziejus
biblioteka
stipendijos
lkma išeivijoje valdyba english

aleksas gedmintas, onutė traitor, mirga girniuvienė, povilas rizauckas, ramūnas girnius; trūksta žaros girniūtės, Ramūno Kondrato (2020 rugsėjis)


sėdi aleksas gedmintas, mirga girniuvienė, jonas stundžia; stovi kairėje ramūnas girnius; trūksta sauliaus kuprio ir ses. onos mikailaitės (2015 rugpjūtis)


saulius kuprys, mirga girniuvienė, jonas stundžia, dalė lukienė, aleksas gedmintas
trūksta ramūno girniaus ir ses. onos mikailaitės (2012 lapkritis)


pirmininkė mirga girniuvienė, iždininkas ramūnas girnius, sekretorė dalė lukienė, vice-pirmininkas aleksas gedmintas
trūksta valdybos narių aldonos lingertaitienės ir onos mikailaitės (2010 gegužė)buvę lkma valdybos nariai kun. dr. krasauskas, j. rygelis, dr. j. kriaučiūnas ir svečias dr. g. subačius (1999 gruodis)