pirmas puslapis
LKMA istorija
valdyba
nariai
ALKA
naujienos
pasiekti mus
archyvai
muziejus
biblioteka
stipendijos
lietuvių katalikų mokslo akademijos (LKMA) išeivijoje tikslas: english
sujungti katalikų pasaulėžiūros lietuvius mokslininkus įvairiose mokslo srityse
- siekiant mokslo ir krikščioniškosios minties vientisumo
- viešinant narių mokslinį darbą
- padedant nariams moksliniame darbe
Jei norite paremti ALKĄ, prašom aukos čekį išrašyti "ALKA" ir siųsti:
ALKA, 37 Mary Crest Drive, P.O. Box 608, Putnam, CT 06260
Daugiau apie alka: