pirmas puslapis
LKMA istorija
valdyba
nariai
ALKA
naujienos
pasiekti mus
archyvai
muziejus
biblioteka
stipendijos
lietuvių katalikų mokslo akademijos (LKMA) istorija:              english
- 1922 įsteigta lietuvoje
- 1956 sovietams užėmus lietuvą dr. stasio bačkio iniciatyva atkurta romoje
- 1972 inkorporuota connecticut valstijoje; perimta atsakomybė už ALKĄ
- 1990 m. atsikūrė lietuvoje
- veikia ir išeivijoje, ir lietuvoje
scenos iš 2012 suvažiavimo (nuotr. nomedos girniūtės)

dr. saulius vainauskas kalba apie rekombinantinius baltymus

ona traitor kalba apie gruto parką

dr. tomas girnius kalba apie katastrofinių gaisrų modelius

saulius kuprys, j.d., kalba apie parapijų vystymąsi Čikagoje

dalis suvažiavimo dalyvių

dalyviai klausosi paskaitos

per pertrauką

dalyviai klausosi paskaitos

dr. tomas girnius aiškina

onutė traitor aiškina

dr. saulius vainauskas aiškina

dr. mirga girniuvienė kalba
scenos iš 2011 suvažiavimo (nuotr. nomedos girniūtės)
scenos iš 2007 suvažiavimo
apie LKMA lietuvoje: www.lkma.lt